तेश्रोआँखा भयेको बुद्द चाहियकाे छ

मलाइ बुद्द चाहियेको छ                                                                                                                                             मलाइ सुद्द बुद्द चाहियेको छ
सास फेर्न गारो भयेको यो बेला
शरीर भित्र हावा सुद्द चाहियेको छ ।

हेर्दा हेर्दै समय क्रुद्द भयेकाबेला                                                                      तेश्रोआँखा भयेको बुद्द चाहियकाे छ

आविस्कार नया चाहियेको छ
हतियार नया चाहियेको छ
पुराना चिन्तनहरु पखाल्ने
पानी नया चाहियेको छ
सुद्द पानी पत्ता लगाउने
हिमालयकै बुद्द चाहियेको छ ।                                                                                                                                                                                                             मनरिषी धिताल   

अस्तित्वो अन्देखा कोशाम्शले सिद्याउने बेला
बस्तिहरु अन्जान लसपसमै
रित्याउने बेला
ठुल्ठुला मिशाइल किन चाहियेको छ रु
ये पुराना बुद्द फेरि आउ अहिले
पुराना मिशाइल दफ्नाउने
अर्को मसानघाट चाहियेको छ

शीरमा शिधार्थ चाहियेको  छ                                                                                                                                मानबतालाइ पराजित गर्ने
पुरुशार्थ चाहियेको छैन
ॐकार चाहियेको छ
अहन्कार चाहियेको छैन
साथी चाहियेको छ
शासक चाहियेको छैन ।

मलाइ मान्छे भैरहन
अहिले भगवान् चाहियेको छैन ।
दुइ आखा दुइ कान र येक मन भयेको
मेरै सुद्द बुद्द चाहियेको छ ।

मलाइ बुद्द चाहियेको छ
मलाइ सुद्द बुद्द चाहियेको छ
सास फेर्न गारो भयेको यो बेला
शरीर भित्र हावा सुद्द चाहियेको छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          हेर्दै समय क्रुद्द भयेकाबेला                                                                                                                                 तेश्रोआखा भयेको बुद्द चाहियेको छ                                                                                                                                   मनको ज्वोति चलायमान राख्दै                                                                                                                                         तनको राजमार्ग अबरुद्द चाहियेकोछ ।

आविस्कार नया चाहियेको छ
हतियार नया चाहियेको छ
पुराना चिन्तनहरु पखाल्ने
पानी नया चाहियेको छ
सुद्द पानी पत्ता लगाउने
हिमालयकै बुद्द चाहियेको छ ।

अस्तित्वो अन्देखा कोशाम्शले सिद्याउने बेला
बस्तिहरु अन्जान लसपसमै
रित्याउने बेला
ठुल्ठुला मिशाइल किन चाहियेको छ रु
ये पुराना बुद्द फेरि आउ अहिले
पुराना मिशाइल दफ्नाउने
अर्को मसानघाट चाहियेको छ

शीरमा शिधार्थ चाहियेको छ                                                                                                                                  मानबतालाइ पराजित गर्ने
पुरुशार्थ चाहियेको छैन
ॐकार चाहियेको छ
अहन्कार चाहियेको छैन
साथी चाहियेको छ
शासक चाहियेको छैन ।

मलाइ मान्छे भैरहन
अहिले भगवान् चाहियेको छैन ।
दुइ आखा दुइ कान र येक मन भयेको
मेरै सुद्द बुद्द चाहियेको छ ।

IME Remittance