महामारीले गहिरियो हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल