डाँडाकाँडा कुहिराेले ढाक्याे : कविता

 

        धन बहादुर थापा , काेरिया

डाँडाकाँडा कुहरिोले ढाक्यो शिखरको बाटोमा

खोलानालासंगै फल्नु छ हामी नेपाली माटोमा

बस्तकिो फुल उडाइ लग्यो हुरीको बेगले

पर्देशी भुमिसिँचाइ गर्यो नेपाली भेलले।

 

अमुल्य जीवन बगेछ हाम्रो रगत र पसिना

खेर फाल्यौ हामीले आजबिदेशी भुमिमा

कमाउने भनिदेशमानै अबसपना बोकेर

फर्क अब नेपाली युबा चट्यान बनेर।

 

खाँउ कसम सबले, छाडौ हिड्न मुग्लानको बाटोमा

फुल्नु छ फेरिफल्नु छ हामी नेपाली माटोमा

सप्तरङ्गी इन्द्रेणी जस्तै सुन्दर बनेर

श्रम र पसनिाले  सिँचति गरेर ।