संसारमा कोरोना सोचेभन्दा छिट्टै नियन्त्रणमा आउँछ

चीनमा सही अनुमान गरेका नोबेल विजेता माइकल लेभिट भन्छन् ः संसारमा कोरोना सोचेभन्दा छिट्टै नियन्त्रणमा आउँछ
IME Remittance