उस्तै छ हामीलाई पिरलाे ।

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBimalaSharma.Pdl%2Fvideos%2F2859796404035200%2F&show_text=0&width=560″

उस्तै छ हामीलार्इ पिरलाे , उस्तै हाम्राे अबस्था

उस्तै छ शासन जनतालार्इ , उस्तै छ फेरि व्यवस्था ।

प्रदेशी नेपालीको एउटौं आवाज : बाँकी गितबाट ..

Posted by Bimala Paudel on Friday, September 13, 2019
IME Remittance