तिम्राे खरकाे छानाे

तिम्राे खरकाे छानाे चुहेर पिँढी मै अाहाल छ

तिम्राे घरकाे अाँगन भत्केर सारै नै बेहाल छ

विदेशमै डुलेर फाल्छाै र जीवन

छैन कि कसाे हाे घर फर्कने मन

IME Remittance